KHARKIV 
13-14.06.2022

Blok oraz remiza strażacka w Charkowie