top of page

WAR IN UKRAINE 
26.04.2022 
KYIV SHOPPING CENTER

Fourth day 04/26/2022


10:30 am

We're on our way. The first place is a shopping mall recently bombed by the Russians.

We find the world like from Armageddon. Despite the fact that the incident took place over a month ago and the Ukrainians immediately started cleaning and covering the area, the enormity of the tragedy is still visible. The building which, among other things, was a water park, has completely disappeared. Debris is being cleared all the time in the area ... it is a consolation to see the newly erected high-rise residential buildings, although some of them suffered from the shock wave. Left behind burned cars complete the story.


11:51 am

We move on. Our goal is Browary. During the ride, however, we find that we will go all the way to Chernihiv ... We hope that we will be able to return to Kiev today before the curfew. 

Dzień czwarty 26.04.2022


Godzina 10:30 

Wyruszamy w drogę. Pierwszym miejscem jest centrum handlowe niedawno zbombardowane przez Rosjan. 

Zastajemy świat jak z armagedonu. Pomimo, że do zdarzenia doszło ponad miesiąc temu a Ukraińcy momentalnie wzięli się za sprzątanie i ogarnianie terenu, to jednak nadal widać ogrom tragedii. Zniknął zupełnie budynek w którym między innymi był park wodny. Na terenie trwa cały czas odgruzowywanie… pocieszeniem jest widok nowo powstających wysokich budynków mieszkalnych, choć kilka z nich ucierpiało z powodu fali uderzeniowej. Pozostawione spalone samochody dopełniają opowieść. 


Godzina 11:51 

Wyruszamy dalej. Naszym celem jest miejscowość Browary. W trakcie jazdy stwierdzamy jednak, że pojedziemy aż do Czernichowa… Mamy nadzieję, że uda się nam wrócić jeszcze dzisiaj do Kijowa przed godziną policyjną.

bottom of page