top of page

WAR IN UKRAINE 
27.04.2022 
INA AND SERGEY

9:41 a.m.

Ina and Sergey are volunteers. They travel around the villages where it is most difficult and give people the most necessary things - food, hygiene products ...
We follow them. We stop between houses. People leave their homes, which are often damaged. Ina is giving away food ... Lots of old people. One old man asks me to go with him. He shows me his shell-damaged home. At the corner of the house, wooden beams support the roof. Through the huge gap I look into the kitchen ... 

Godzina 9:41 

Ina i Siergiej są wolontariuszami. Jeżdżą po wsiach, tam gdzie najtrudniej i rozdają ludziom najpotrzebniejsze rzeczy - jedzenie, produkty zapewniające higienę...
Jedziemy za nimi. Zatrzymujemy się pomiędzy domami. Ludzie wychodzą z domów, często uszkodzonych. Ina rozdaje jedzenie… Dużo starszych ludzi. Jeden staruszek prosi żebym poszedł z nim. Pokazuje mi swój uszkodzony od pocisku dom. Na rogu domu, dach podtrzymują drewniane belki. Przez ogromną wyrwę zaglądam do  kuchni... 

reportaż- WarinUkraine 27-04-2022- Ina i Siergiej: Tekst
reportaż- WarinUkraine 27-04-2022- Ina i Siergiej: Galeria
bottom of page