top of page

WAR IN UKRAINE 
27.04.2022 
CHERNIHIV

10:15 a.m.

Let's move on. On the way, we pass a plaque with the name of Czernichów - chopped by machine gun bullets. We document further destruction - a health clinic, police building, restaurant, hotel ... We pass a Ukrainian tank hit by the Russians.

We say goodbye to our wonderful hosts. Time to go back to Kiev. 

Godzina 10:15 

Jedziemy dalej. Mijamy po drodze tablicę z nazwą Czernichów - posiekaną przez pociski z broni maszynowej. Dokumentujemy jeszcze dalsze zniszczenia - Przychodnia zdrowia, budynek Policji, restauracja, hotel… Mijamy trafiony przez Rosjan czołg Ukraiński. 

Żegnamy się z naszymi wspaniałymi gospodarzami. Czas wracać do Kijowa. 

bottom of page