top of page

WAR IN UKRAINE 
24.04.2022 
THE BRIDGE IN IRPIEN

Sunday, Easter.

We have an appointment with Fixer. - Alex.

11:02 a.m.

We take him from a little pub in Kiev. First, Aleks takes us to the bridge in Irpien, which was blown up on March 7, 2022 by the Ukrainian army to make it difficult for the Russian troops to attack Kyiv.

We meet interesting people, talk ... Under the bridge, an artist from Mexico paints a big picture. On the bridge we are accosted by a man who, learning that we are journalists from Poland, asks for the opportunity to say a few words in front of the camera ... With tears in his eyes, he thanks Poles for the great help we give them. 

Niedziela, Święta Wielkanocne. 
Jesteśmy umówieni z Fixerem. - Aleksem. 

Godzina 11:02

Zabieramy go z małej knajpki w Kijowie. Aleks zabiera nas najpierw na most w Irpieniu , który został wysadzony 07.03.2022 przez wojska ukraińskie aby utrudnić wojskom rosyjskim natarcie na Kijów.

Spotykamy ciekawych ludzi, rozmawiamy… Pod mostem, artysta z Meksyku maluje wielki obraz. Na moście zaczepia nas mężczyzna, który dowiadując się, że jesteśmy dziennikarzami z Polski, prosi, o możliwość powiedzenia kilku słów przed kamerą… Ze łzami w oczach dziękuje nam Polakom za wielką pomoc jaką im dajemy. 

bottom of page