WAR IN UKRAINE
14.06.2022
SIGNS OF WAR

Śkady wojny są wszędzie. Patrzymy na to co pozostało po wojskach Rosyjskich.